Статут
Ліцензія на провадження освітньої діяльності
Сертифікат про акредитацію освітніх програм
Річний звіт про діяльність навчального закладу
Правила прийому до закладу освіти
Структура та органи управління закладу освіти
Кадровий склад закладу
Освітні програми, що реалізуються в закладі
Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Мова освітнього закладу - українська
Наявність вакантних посад
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Про підсумки атестаційної експертизи
Результати моніторингу якості освіти
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами